FacebookYoutube

НУ "Васил Левски"

Иновативно начално училище в град Габрово

Основно меню

НУ Васил Левски - Габрово

Заповед на Министерство на здравеопазването от 26.03.2020г.

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание извънредно положение:

Уважаеми родители, уведомяваме Ви за предприетите алтернативни варианти за преподаване

и учене от разстояние, като могат да се използват безплатни онлайн уроци и електронни

учебници:

 http://www.prosveta.bg/uchim

 https://klett.bg/

 http://www.bititechnika.com/

 https://ucha.se/videos/

 https://www.youtube.com/channel/UCqTGIC4Lli0GZoxpAlvsNaw

1. За съобщения и информация ще се използва електронния дневник

2.В създадените групи във Viber, Faсebook, Skype  и др. ще се подават

видеоуроци,презентации, задачи, клипове на уроци, работни листове и тестове.

За всеки клас можете да видите на меню Дистанционно обучение Дистанционно обучение

3.Вече е налична новата функционалност „Виртуална класна стая“ в модул „Електронен дневник“

на платформата АдминПлюс.

Учениците могат да избират менюто „Виртуална стая“, за да влязат във виртуалната стая на техния клас.
Във виртуалната стая на паралелката могат да влизат едновременно повече от един учител.
Виртуалната класна стая има възможност за видео/аудио разговор, чат, вдигане на ръка, споделяне на работен плот (десктоп) и други функционалности.

4. Ще се работи по установеното седмично разписание - начало 9.00 часа, всеки учебен час е 20 

мин., 20 мин. - почивка

 - 1 час    9.00 - 9.20 ч.

 - 2 час    9.40 - 10.00 ч.

 - 3 час   10.20 - 10.40 ч.

 - 4 час    11.00 - 11.20 ч.

 - 5 час    11.40 - 12.00 ч.

5. Обратната информация ще се изпраща на учителите ЦОУД за проверка

6. Учениците и техните родители, които не ползват интернет ще получават информацията по

телефона.

Обстановката е динамична. Предприетите дейности може да бъдат променяни в зависимост от

създадените реалности.

Благодарим Ви за съпричастността!!!

 

НУ “Васил Левски” е единственото начално училище в град Габрово, което всяка година топло посреща най-малките ученици на града - тези на възраст между 7 и 11 години. До учебната 2017 / 2018, училището се намира в самия център на града, в малка, спретната сграда, носеща духа на поколения габровци.  

От 2018 / 2019 училището е релокирано в обновена, модерна сграда и се включва в мрежата на иновативните училища. 

По традиция всяка учебна година се провеждат конкурси за рисунка и литературна творба по случай патронния празник 19 февруари и пролетен спортен празник през месец април. 

Учениците от НУ “Васил Левски” участват  в математически  и литературни състезания, конкурси и турнири от общоградски, регионален и национален мащаб и заемат едни от челните места. 

Училището участва в Европейски проекти, проекти и програми на МОН и Община Габрово.   

 

 

Актуални новини