FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Дистанционно обучение
Основно меню

Дистанционно обучение

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание извънредно положение:

 

Уважаеми родители, уведомяваме Ви за предприетите алтернативни варианти за преподаване

и учене от разстояние, като могат да се използват безплатни онлайн уроци и електронни

учебници:

 http://www.prosveta.bg/uchim

 https://klett.bg/

 http://www.bititechnika.com/

 https://ucha.se/videos/

 https://www.youtube.com/channel/UCqTGIC4Lli0GZoxpAlvsNaw

 

1. За съобщения и информация ще се използва електронния дневник

2.В създадените групи във Viber, Faсebook, Skype  и др. ще се подават

видеоуроци,презентации, задачи, клипове на уроци, работни листове и тестове.

За всеки клас можете да видите коя е групата.

3.Вече е налична новата функционалност „Виртуална класна стая“ в модул „Електронен дневник“

на платформата АдминПлюс.

Учениците могат да избират менюто „Виртуална стая“, за да влязат във виртуалната стая на техния клас.
Във виртуалната стая на паралелката могат да влизат едновременно повече от един учител.
Виртуалната класна стая има възможност за видео/аудио разговор, чат, вдигане на ръка, споделяне на работен плот (десктоп) и други функционалности.

Всеки класен ръководител ще Ви уведоми от кога обучението ще се провежда чрез

приложението.

4. Ще се работи по установеното седмично разписание - начало 9.00 часа, всеки учебен час е 20 

мин., 20 мин. - почивка

5. Обратната информация ще се изпраща на учителите ЦОУД за проверка

6. Учениците и техните родители, които не ползват интернет ще получават информацията по

телефона.

 

Обстановката е динамична. Предприетите дейности може да бъдат променяни в зависимост от

създадените реалности.

Благодарим Ви за съпричастността!!!