FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Новини

Национална олимпиада "Математика"

Национална олимпиада "Математика" - областен кръг на 02 февруари 2019г. от 9,00 часа в ПМГ"Иван ...

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците с приложение, утвърден със Заповед № РД09-2863/09.10.2018 г. на министъра на образованието и ...

Национална олимпиада "Знам и мога"

Общинският кръг на Национална олимпиада "Знам и мога" ще се проведе на 26.01.2019г./събота/ от 9.00 часа в сградата на училището, съгласно Заповед №РД 09-2686/20.09.2018г на министъра на образованието и науката   Регламент за ...

Прием първи клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   Уведомявам Ви, че на електронната страница на Община Габрово е публикувана изменената Наредба за прием в първи клас, както и новите критерии за прием и райони на училищата. ...

Национално състезание "Ключът на музиката"

На 25 януари 2019г. от 10,00 часа, в сградата на училището, ще се проведе Общинският кръг на Национално състезание "Ключът на музиката" Регламент и ...
Филм за НУ "Васил Левски" - гр. Габрово - НУ Васил Левски - Габрово

Филм за НУ "Васил Левски" - гр. Габрово

Кратък филм за началното училище в Габрово