FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Допуснати до областния кръг на олимпиадата по математика

Протокол

 

на училищната комисия за проверка и оценяване на писмените работи на учениците, участвали в общинския кръг на олимпиадата по математика,

проведен на 15. 12.2017г.

 

 

            Днес, 19.12.2017 г.., училищната комисия за проверка и оценяване на писмените работи на учениците, участвали в общинския кръг на олимпиадата по математика в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Галина Иванова Иванова – старши начален учител

ЧЛЕНОВЕ:           1. Митко Благоев Матов  - старши  начален учител

                                    2. Петър Дечев Проданов – старши начален учител

 

 

реши

 

            Предлага на областната комисия за организиране и провеждане  на областния кръг на олимпиадата по математика ,  да допусне за участие следните ученици, класирани от общинския  кръг, както следва:

 

 

Име, презиме, фамилия на ученика

 ТОЧКИ

  1.  

Симеон Андреев Костадинов

20

  1.  

Симона Христова Христова

20

  1.  

Елица Мартинова Маркова

18

  1.  

Деница Данаилова Цанкова

17,5

  1.  

Георги Руменов Пашов

16

  1.  

Жени Ивайлова Живкова

16

  1.  

Виктория Даниел Копчева

16

  1.  

Мирела Венелинова Динева

16