FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Класиране прием

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИТЕ  И ПРИЕТИ  УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. В НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ПО ВХОДЯЩИ НОМЕРА

 


 1. Вх.№ 406 – А -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 406 – Б -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 406 – В -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 406 – Г -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 406 – Д -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 406 – Е -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 406 – Ж -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 406 – З -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 406 – И -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 406 – Й -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 406 – К -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 406 – Л -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 406 – М -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 406 – Н -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 406 – О -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 406 – П -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 406 – Р -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 406 – С -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 406 – Т -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 406 – У -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 406 – Ф -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 407 – А -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 407 – Б -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 407 – В -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 407 – Г -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 407 – Д -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 407 – Е -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 407 – Ж -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 407 – З -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 407 – И -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 407 – Й -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 407 – К -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 420 – А -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 420 – Б -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 420 – В -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 420 – А -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 421 – Б-   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 421 – В -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 421 – Г -   УЧ –06

 

 1. Вх.№ 421 – Д -   УЧ –06


 

ВСИЧКИ ДЕЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА , ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ  ЗА УЧАСТИЕ В I-ВО КЛАСИРАНЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.06. – 05.06.2018 Г.,  СА  КЛАСИРАНИ  И ПРИЕТИ ЗА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. В НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“.

 

 

 

Валентина Венкова                                      Митко Матов

Директор                                                        Председател на комисията за прием в 

                                                                          първи клас             

Класиране прием - Изображение 1