НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Допуснати до областния кръг на олимпиадата по математика

Допуснати до областния кръг на олимпиадата по математика

 

Име, презиме, фамилия на ученика

 ТОЧКИ

1

Ивайло Симеонов Симеонов

21

2

Натали   Георгиева   Георгиева                                   

21

3

Михаела   Илиянова   Стаматова

21

4

Радослав   Колев   Рачков

20

5

Борис   Мариянов   Петков

18

6

Йоана Емилиянова Джапунова

17

7

Теодор   Петров   Любенов

16,5

8

Маня   Стефанова   Читакова                                      

16

9

Мартин   Мирославов   Рачев                                     

16

10

Елеонора   Добринова   Екимова

16

11

Севин   Севгин   Ашим

16

12

Теодор   Симеонов   Колев

16

13

Елена Момчилова Димитрова

16