FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците с приложение,

утвърден със Заповед № РД09-2863/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците  - Изображение 1