FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Национално математическо състезание "Питагор"

Национално математическо състезание "Питагор" за учениците от четвърти клас

ще се проведе

на 13 април 2019г. от 9,00 часа в ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

 

за участие в състезанието - родителят/настойникът/ подава заявление и декларация за съгласие за публикуване на резултатите в ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" в срок до 09.04.2019г.