FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Национално състезание "Ключът на музиката"

Областния кръг на Музикалната игра "Ключът на музиката"

ще се проведе в  НУ "Васил Левски" - Габрово

от 10.00 часа на 22.02.2019г.

 

Регламент и график