FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Откриване на учебната година

Откриване на учебната 2018-1019 година

 

на

17.09.2018г. от 9.30 часа

в сградата на ул."Христо Смирненски "№27

/Колелото/