FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по математика, проведен на 15 .12.2017 г.

ПРОТОКОЛ

за резултатите от проверката на писмените работи

от общинския  кръг на  олимпиадата  по математика,

                        проведен на15 .12.2017 г.

 

Име

Презиме

Фамилия

клас

Общ брой точки

1.

Симеон

Андреев

Костадинов

4 "а" клас

20

2.

Георги

Руменов

Пашов

4 "а" клас

16

3.

Елица

Мартинова

Маркова

4 "а" клас

18

4.

Симона

Христова

Христова

4 "а" клас

20

5.

Цвети

Красимирова

Лазарова

4 "а" клас

7

6.

Дениз

Божидаров

Иванов

4 "а" клас

11

7.

Жени

Ивайлова

Живкова

4 "а" клас

16

8.

Айнур-Денис

Гюлен

Хюсеин

4 "б" клас

12

9.

Мирела

Венелинова

Динева

4 "б" клас

16

10.

Никол

Димитрова

Спиридонова

4 "б" клас

14

11.

----------

------------

-------------

4 "б" клас

4

12.

Виктория

Даниел

Копчева

4 "б" клас

16

13.

Деница

Данаилова

Цанкова

4 "б" клас

17