FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

НА 25 АПРИЛ 2018 Г.ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

I А – 18.00 часа

I Б - 17.30 часа

II А – 17.30 часа

II Б - 18.00 часа

III А - 18.00 часа

IV А - 18.00 часа

IV Б – 17.30 часа