НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

НА 11. 09.2017 Г. ОТ 18.00 ЧАСА

 

РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ от II-ри до IV-ти КЛАС

ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ от 18.09 до 21.09.2017г.

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ - Изображение 1