НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Спортни празници

Организиране на спортни празници

 

м. септември– Европейска седмица на мобилността  16.09 – 22.09. 2016 г.  – 17.09.2016 г.

        Спортно ходене по габровски

         1. Спортни игри

         2. Народна топка

         3. Футбол

 

м. Декември-Февруари 2016/2017 г.

         Зимен празник /състезание между класовете/

         - снежни човеци

         - стрелба – снежни топки                                          

 

м. Февруари 2017г.

         По случай празника на училището провеждане на състезанието „Лъвски скок”.

 

м. Април – пролетен празник 2017 г.

         1. Спортни игри

         2. Народна топка

         3. Крос, футбол

         4. Спортни танци                                    

 

м. Октомври - Май 2016/2017 г.

         1. Туристически преход

         - местността Градище

         - местността Узана               

         - с. Боженци       

                                              

м. Февруари - Март 2017 г.

         1. Участие в турнир по футбол в зала „Малки лъвчета”.

                                              

м. Ноември - Април 2016/2017 г.

         1. Участие в ученическа лига по баскетбол 8 – 12 г.