FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Дейности през периода 16.03 - 29.03.

Уважаеми родители, уведомяваме Ви за предприетите алтернативни варианти за преподаване и учене от разстояние

1. За съобщения и информация ще се използва електронния дневник

2.В създадените групи във Viber, Faсebook, Skype  и др. ще се подават видеоуроци,  презентации, задачи, клипове на уроци, работни листове и тестове.

3. Ще се работи по установеното седмично разписание

4. Обратната информация ще се изпраща на учителите ЦОУД за проверка

5. Учениците и техните родители, които не ползват интернет ще получават информацията по телефона.

Обстановката е динамична. Предприетите дейности може да бъдат променяни в зависимост от създадените реалности.

Благодарим Ви за съпричастността!!!