FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Външно оценяване

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ ОТНОВО  ЗА ДАТИТЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

 

10 МАЙ 2018 Г. / ЧЕТВЪРТЪК/ - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

14 МАЙ 2018Г. /ПОНЕДЕЛНИК/ - МАТЕМАТИКА

16 МАЙ 2018 Г./СРЯДА/ - ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

17 МАЙ 2018 Г./ЧЕТВЪРТЪК/ - ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

 

НА 28 МАЙ 2018 Г. ОТ 18.00 Ч. УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЩЕ ВИ ИНФОРМИРА  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 4 КЛАС.