FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Райони за записване в НУ"Васил Левски"

Район на НУ"Васил Левски"

ЗА ПОДЛЕЖАЩИ  ЗА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Карта с района и улиците може да видите  тук:

https://gishub.gabrovo.bg:3344/webappbuilder/apps/40/