НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Свободни местаза учебната 2017/2018г.

Свободни места за учебната 2017/2018г.

 

Област

Община

Населено място

Код на училище

Име на училище

Клас

Описание                                                                                                                                     (вид паралелка)

Брой свободни места

Габрово Габрово Габрово 700101 Начално училище "Васил Левски" 1 непрофилирана има
Габрово Габрово Габрово 700101 Начално училище "Васил Левски" 2 а непрофилирана няма
Габрово Габрово Габрово 700101 Начално училище "Васил Левски" 2 б непрофилирана няма

Габрово

Габрово

Габрово

700101

Начално училище "Васил Левски"

3 а

непрофилирана

2

Габрово

Габрово

Габрово

700101

Начално училище "Васил Левски"

4 а

непрофилирана

5

Габрово

Габрово

Габрово

700101

Начално училище "Васил Левски"

4 б

непрофилирана

5