FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Свободни местаза учебната 2017/2018г.

Свободни места за учебната 2017/2018г.

 

Клас          Описание (вид паралелка)              Брой свободни места
1 а общообразователна 5
общообразователна 10
2 а общообразователна 0
общообразователна 0
3 а непрофилирана 2
4 а непрофилирана 6
4 б непрофилирана 6