FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово

Свободни места за учебната 2018/2019г.

Брой на паралелките за учебната 2018/2019г. 

    1. Брой на паралелкитев І клас  - 2

    2. Брой ученици в І клас  - 44

  1. Брой паралелки – ІІ – ІV клас – 5 , както следва
  • ІІ клас – 2 паралелки – 32 ученици, свободни места - 12
  • ІІІ клас – 2 паралелки – 45 ученици, свободни места - 0
  • ІV клас – 1 паралелка – 20 ученици, свободни места – 2
  1.  Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – 7

Както следва:

  • І клас – 1група, с максимален брой 27 ученици
  • ІІ клас - 1 група, с максимален брой  25 ученици в група
  • ІІІ клас –ІV клас - 2 групи, с максимален брой 25 ученици в група 

Свободни места за учебната 2018/2019г. 

Клас          Описание (вид паралелка)              Брой свободни места
1 а общообразователна 0
1 б общообразователна 0
2 а общообразователна 6
2 б общообразователна 14
3 а общообразователна 0
3 б общообразователна 0
4 а непрофилирана 2