FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Свободни местаза учебната 2018/2019г.

Свободни места за учебната 2018/2019г.

 

Клас          Описание (вид паралелка)              Брой свободни места
1 а общообразователна 0
1 б общообразователна 0
2 а общообразователна 6
2 б общообразователна 14
3 а общообразователна 0
3 б общообразователна 0
4 а непрофилирана 2