FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово

Свободни места за учебната 2019/2020 г.

Брой на паралелките за учебната 2019/2020 г. 

    1. Брой на паралелкитев І клас  - 2

    2. Брой ученици в І клас  - 44

  1. Брой паралелки – ІІ – ІV клас – 5 , както следва
  • ІІ клас – 2 паралелки – 47 ученици, свободни места - 0
  • ІІІ клас – 1 паралелка – 23 ученици, свободни места - 0
  • ІV клас – 2 паралелки – 43 ученици, свободни места – 1
  1.  Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – 7

Както следва:

  • І клас – 2 групи, с максимален брой 25 ученици
  • ІІ клас - 2 групи, с максимален брой  25 ученици в група
  • ІІІ клас –ІV клас - 2 групи, с максимален брой 25 ученици в група 

Свободни места за учебната 2019/2020 г. 

Клас          Описание (вид паралелка)              Брой свободни места
1 а общообразователна 0
1 б общообразователна  0
2 а общообразователна  0
2 б общообразователна  0
3 а общообразователна  0
4 а общообразователна  0
4 б общообразователна  1