FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово

График логопедичен кабинет

 ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. 

ЧАС

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРАДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

8:30

 ДИСЛЕКСИЯ

ОУ "Неофит Рилски"

 ДИСГРАФИЯ

НУ "В.Левски"

 ПОЛИМОРФНАДИСЛАЛИЯ

ЦДГ "Мечо Пух"

 ДИСЛАЛИЯ

НУ "В.Левски"

 ДИСГРАФИЯ

ЦДГ "Първи юни"

9:25

 ДИСГРАФИЯ

ОУ "Неофит Рилски"

 ДИСЛАЛИЯ

НУ "В.Левски"

 ПОЛИМОРФНАДИСЛАЛИЯ

ЦДГ "Мечо Пух"

 ПОЛИМОРФНАДИСЛАЛИЯ

НУ "В.Левски"

ДИСГРАФИЯ

ЦДГ "Първи юни"

10:15

 ДИСГРАФИЯ

ОУ "Неофит Рилски"

 ЗАЕКВАНЕ

НУ "В.Левски"

 ЗАЕКВАНЕ

ЦДГ "Мечо Пух"

 ДИСЛАЛИЯ

НУ "В.Левски"

 ДИСЛАЛИЯ

ЦДГ "Първи юни"

11:00

 ЗАЕКВАНЕ

ОУ "Неофит Рилски"

 ДИСЛЕКСИЯ

НУ "В.Левски"

 ДИСЛАЛИЯ

ЦДГ "Мечо Пух"

ЗАЕКВАНЕ

НУ "В.Левски"

 ДИСЛЕКСИЯ

ЦДГ "Първи юни"

11:50

ДИСЛАЛИЯ

ОУ "Неофит Рилски"

ДИСГРАФИЯ

НУ "В.Левски"

 КОНСУЛТАЦИЯ

 КОНСУЛТАЦИЯ

НУ "В.Левски"

 ДИСЛАЛИЯ

ЦДГ "Първи юни"

12:35

 КОНСУЛТАЦИЯ

ОУ "Неофит Рилски"

 КОНСУЛТАЦИЯ

НУ "В.Левски"

 КОНСУЛТАЦИЯ

 КОНСУЛТАЦИЯ

НУ "В.Левски"

 КОНСУЛТАЦИЯ

13:10

 КОНСУЛТАЦИЯ

НУ "В.Левски"

 КОНСУЛТАЦИЯ

НУ "В.Левски"

 КОНСУЛТАЦИЯ

 КОНСУЛТАЦИЯ

НУ "В.Левски"

 КОНСУЛТАЦИЯ

 ЛОГОПЕД :  Стефан Стефанов