FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

График педагогически съветник

 

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

 

вторник, четвъртък и всеки втори  петък от месеца от 9.00-15.00 часа

 

 

  • Диагностика на ученици с поведенчески проблеми и затруднения в усвояването на учебния материал.

 

  • Индивидуални и групови консултации на ученици, учители и родители.

 

  • Превантивна работа с ученици - групови и индивидуални занимания.

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК:  Веселина Димитрова