FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

График за индивидуална работа

С ИЗОСТАВАЩИ УЧЕНИЦИ

през учебната 2017/2018 година

на преподавателите

при Начално училище „Васил Левски” - Габрово

 

Име, фамилия

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

  1.  

Галина Иванова 

 

 

  13.20 - 14.00 часа

 

 

  1.  

Дияна Дамянова

 

 

 12.20 - 13.00 часа

 

 

  1.  

Евгения  Стоичкова

 

 

 

 

  12.20 - 13.00 часа

  1.  

Маринела  Лалева

 12.20 - 13.00 часа

  12.20 - 13.00 часа

 

 

 

  1.  

Марияна Иванова

 

 12.20 - 13.00 часа

 

 

 

  1.  

Митко Матов

 

 

  12.20 - 13.00 часа

 

 
  1.  

Стефан Атанасов

  12.20 - 13.00 часа

 

 

 

 

8.     

Даниела Костадинова

        12.20 - 13.00 часа

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛИ

Класни ръководители - всяка последна сряда от месеца – от 17.30 до 18.15 часа