FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово

График за индивидуална работа

С ИЗОСТАВАЩИ УЧЕНИЦИ

през учебната 2018/2019 година

на преподавателите

при Начално училище „Васил Левски” - Габрово 

Име, фамилия

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

  1.  

Галина Иванова 

 

 

 

 12.45 - 13.25 часа

                             

  1.  

Галина Кунчева

 12.45 - 13.25   часа

 

 

 

 

  1.  

Дияна Дамянова

 

 

 13.20 - 14.00 часа

 

 

  1.  

Евгения  Стоичкова

 

  12.50 - 13.30 часа

 

 

 

  1.  

Маринела  Лалева

 

 12.40 - 13.20  часа

 

 

 

  1.  

Марияна Иванова

12.40 - 13.20 часа

 

 13.30 - 14.10 часа 

 

 
  1.  

Митко Матов

  12.45 - 13.25  часа

 

 

 

 

 8.

Даниела Костадинова

     13.30 - 14.10 часа  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛИ

Класни ръководители - всяка последна сряда от месеца – от 17.30 до 18.15 часа