FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово

График за индивидуална работа

С ИЗОСТАВАЩИ УЧЕНИЦИ

през учебната 2019/2020 година

на преподавателите

при Начално училище „Васил Левски” - Габрово 

Име, фамилия

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

  1.  

Евгения  Стоичкова

12.00 часа

 

 

 

                             

  1.  

Елисавета Пенчева

 12.45 часа

 

 

 

 

  1.  

Галина Кунчева

12.45 часа 

   

 

 

  1.  

Митко Матов

12.45 часа     

 

 

  1.  

Маринела  Лалева

12.45 часа    

 

 

  1.  

Анна Русинова

 

13.30 часа  

 

 

 
  1.  

Марияна Иванова

  12.45 часа

 

 

 

 

 8.

Даниела Костадинова

     13.30 часа  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛИ

Класни ръководители - всяка последна сряда от месеца – от 17.30 до 18.15 часа