FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

I а клас - I-ви срок

 

 

І А

 

І Б

понеделник

1

Български език и литература

 1 Български език и литература

2

Математика

 2 Час за спортни дейности

3

Български език и литература

 3 Математика

4

Изобразително изкуство

 4  Изобразително изкуство

5

Английски език-ФУЧ

 5  Изобразително изкуство

 

 

 

   

вторник

1

Околен свят

 1  Физическо възпитание и спорт

2

Час за спортни дейности

 2  Български език и литература

3

Български език и литература

 3   Математика

4

Математика

 4  Български език и литература

5

Технологии и предприемачество

 5 Час на класа

 

 

 

   

сряда

1

Физическо възпитание и спорт

 1  Околен свят

2

Български език и литература

 2 Физическо възпитание и спорт

3

Математика

 3  Български език и литература

4

Български език и литература - ИУЧ

 4  Математика

5

Час на класа

 5  Български език и литература - ИУЧ

 

 

 

   

четвъртък

1

Български език и литература

 1 Български език и литература

2

Физическо възпитание и спорт

 2  Математика

3

Български език и литература

 3 Музика

4

Математика

 4  Български език и литература

5

Музика

 5  Технологии и предприемачество

 

 

 

   

петък

1

Български език и литература

 1  Български език и литература - ИУЧ

2

Математика - ИУЧ

 2  Математика - ИУЧ

3

Музика

 3  Български език и литература

4

Български език и литература - ИУЧ

 4  Музика

5

Изобразително изкуство

 5

Английски език-ФУЧ