НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

I а клас - II-ри срок

 

 

І А

 

І Б

понеделник

1

Физическо възпитание и спорт

 1  Български език и литература

2

Български език и литература

 2 Музика

3

Музика

 3  Физическо възпитание и спорт – по чл.92 от ЗПУО

4

Български език и литература

 4  Математика

5

Математика 

 5  Български език и литература

 

 

 

   

вторник

1

Български език и литература

 1  Български език и литература

2

Технологии и предприемачество

 2  Математика

3

Физическо възпитание и спорт – по чл.92 от ЗПУО

 3  Български език и литература

4

Математика

 4  Технологии и предприемачество

5

Час на класа

 5 Музика

 

 

 

   

сряда

1

Български език и литература

 1  Околен свят

2

Математика

 2 Физическо възпитание и спорт

3

Български език и литература

 3  Математика

4

Околен свят

 4  Български език и литература

5

Физическо възпитание и спорт

 5  Български език и литература

 

 

 

   

четвъртък

1

Български език и литература

 1  Български език и литература

2

Музика

 2  Математика

3

Български език и литература - ИУЧ

 3  Български език и литература - ИУЧ

4

Математика

 4  Час на класа

5

Английски език-ФУЧ

 5  Физическо възпитание и спорт

 

 

 

   

петък

1

Български език и литература

 1  Български език и литература - ИУЧ

2

Математика - ИУЧ

 2  Математика - ИУЧ

3

Български език и литература - ИУЧ

 3  Изобразително изкуство

4

Изобразително изкуство

 4  Изобразително изкуство

5

Изобразително изкуство

 5

Английски език-ФУЧ