FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово

I клас - I-ви срок

 

 

І А

 

І Б

понеделник

1

Български език и литература

 1 Български език и литература

2

Математика

 2 Час за спортни дейности

3

Български език и литература

 3 Математика

4

Технологии и предприемачество

 4 Български език и литература

5

Английски език - ФУЧ

 5 Технологии и предприемачество

 

 

 

   

вторник

1

Български език и литература

 1 Български език и литература

2

Математика

 2 Математика

3

Български език и литература

 3 Български език и литература

4

Музика

 4 Музика

5

Физическо възпитание и спорт

 5 Английски език - ФУЧ

 

 

 

   

сряда

1

Български език и литература

 1 Български език и литература

2

Час за спортни дейности

 2 Математика

3

Български език и литература

 3 Физическо възпитание и спорт

4

Математика

 4 Български език и литература

5

Музика

 5 Час на класа

 

 

 

   

четвъртък

1

Български език и литература

 1 Български език и литература

2

Български език и литература - ИУЧ

 2 Физическо възпитание и спорт

3

Математика

 3 Математика

4

Изобразително изкуство

 4 Български език и литература - ИУЧ

5

Изобразително изкуство

 5 Музика

 

 

 

   

петък

1

Час на класа

 1 Български език и литература - ИУЧ

2

Български език и литература - ИУЧ

 2 Математика - ИУЧ

3

Математика - ИУЧ

 3 Околен свят

4

Физическо възпитание и спорт

 4 Изобразително изкуство

5

Околен свят

 5

Изобразително изкуство