НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

II клас - II-ри срок

 

 

ІІ А

понеделник

1

Български език и литература

2

Физическо възпитание и спорт

3

Математика

4

Български език и литература

5

Час на класа

 

 

 

вторник

1

Музика

2

Български език и литература

3

Математика

4

Български език и литература

5

Английски език 

 

 

 

сряда

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Физическо възпитание и спорт

4

Математика

5

Домашен бит и техника

 

 

 

четвъртък

1

Английски език

2

Физическо възпитание и спорт - модул

3

Български език и литература

4

Изобразително изкуство

5

Изобразително изкуство

 

 

 

петък

1

Български език и литература - ЗИП

2

 Околен свят

3

Математика - ЗИП

4

Музика

5