FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово

II клас - I-ви срок

 

 

ІІ А

  ІІ Б

понеделник

1

Български език и литература

 1 Български език и литература

2

Английски език

 2 Технологии и предприемачество

3

Български език и литература

 3 Час за спортни дейности

4

Изобразително изкуство

 4 Български език и литература - ИУЧ 

5

Изобразително изкуство

 5 Английски език

 

 

 

   

вторник

1

Български език и литература

 1 Български език и литература

2

Час за спортни дейности

 2 Околен свят

3

Математика

 3 Математика

4

Български език и литература

 4 Физическо възпитание и спорт

5

Музика

 5 Български език и литература

 

 

 

   

сряда

1

Български език и литература

 1 Български език и литература

2

Български език и литература

 2 Български език и литература

3

Математика

 3 Математика 

4

Околен свят

 4 Музика

5

Физическо възпитание и спорт

 5 Английски език

 

 

 

   

четвъртък

1

Английски език

 1 Физическо възпитание и спорт

2

Български език и литература

 2 Български език и литература

3

Математика

 3 Математика

4

Български език и литература - ИУЧ

 4 Български език и литература

5

Физическо възпитание и спорт

 5 Музика

 

 

 

   

петък

1

Български език и литература - ИУЧ

 1 Български език и литература - ИУЧ

2

Математика - ИУЧ

 2 Математика - ИУЧ

3

Технологии и предприемачество

 3 Изобразително изкуство

4

Музика

 4 Изобразително изкуство

5

Час на класа

 5 Час на класа

 

 

 

 6  Английски език - ФУЧ