FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

II клас - I-ви срок

 

 

ІІ А

  ІІ Б

понеделник

1

Музика

 1 Английски език

2

Математика

 2 Музика

3

Английски език

 3 Час за спортни дейности

4

Български език и литература - ИУЧ

 4 Математика

5

Физическо възпитание и спорт

 5 Български език и литература - ИУЧ 

 

 

 

   

вторник

1

Български език и литература

 1 Български език и литература

2

Математика

 2 Математика

3

Час за спортни дейности

 3 Български език и литература

4

Български език и литература

 4 Час на класа

5

Час на класа

 5  Музика

 

 

 

   

сряда

1

Български език и литература

 1 Английски език

2

Математика

 2 Български език и литература

3

Английски език

 3 Математика 

4

Български език и литература

 4 Български език и литература

5

Технологии и предпиемачество

 5 Физическо възпитание и спорт

 

 

 

   

четвъртък

1

Околен свят

 1 Околен свят

2

Български език и литература

 2 Български език и литература

3

Български език и литература

 3 Български език и литература

4

Изобразително изкуство

 4 Технологии и предпиемачество

5

Изобразително изкуство

 5 Физическо възпитание и спорт

 

 

 

   

петък

1

Български език и литература

 1 Български език и литература

2

Музика

 2 Математика - ИУЧ

3

Математика - ИУЧ

 3 Български език и литература - ИУЧ 

4

Български език и литература - ИУЧ

 4 Изобразително изкуство

5

Физическо възпитание и спорт

 5 Изобразително изкуство