FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово

II клас - I-ви срок

 

 

ІІ А

  ІІ Б

понеделник

1

Български език и литература

 1 Български език и литература

2

Математика

 2 Математика

3

Български език и литература

 3 Български език и литература

4

Музика

 4 Физическо възпитание и спорт

5

Физическо възпитание и спорт

 5 Час на класа

 

 

 

   

вторник

1

Български език и литература

 1 Български език и литература

2

Математика

 2 Час за спортни дейности

3

Час за спортни дейности

 3 Математика

4

Български език и литература

 4 Български език и литература

5

Музика

 5 Музика

 

 

 

   

сряда

1

Български език и литература

 1 Български език и литература

2

Български език и литература

 2 Български език и литература

3

Математика

 3 Математика 

4

Физическо възпитание и спорт

 4 Околен свят

5

Английски език

 5 Музика

 

 

 

   

четвъртък

1

Български език и литература

 1 Физическо възпитание и спорт

2

Математика

 2 Математика

3

Български език и литература - ИУЧ

 3 Български език и литература - ИУЧ

4

Технологии и предприемачество

 4 Физическо възпитание и спорт

5

Час на класа

 5 Английски език

 

 

 

   

петък

1

Околен свят

 1 Български език и литература - ИУЧ

2

Български език и литература

 2 Английски език

3

Математика - ИУЧ

 3 Математика - ИУЧ

4

Изобразително изкуство

 4 Технологии и предприемачество

5

Английски език

 5 Изобразително изкуство

 

6

С Нешънъл жиографик по света - АЕ - ФУЧ

 6 С Нешънъл жиографик по света - АЕ - ФУЧ