FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово

III клас - I-ви срок

 

 

ІІI А

  ІІI Б

понеделник

1

Физическо възпитание и спорт

 1 Английски език

2

Български език и литература

 2 Български език и литература

3

Български език и литература - ИУЧ

 3 Математика

4

Изобразително изкуство

 4 Технологии и предприемачество

5

Изобразително изкуство

 5 Физическо възпитание и спорт

 

 

 

   

вторник

 

 

 

 

 

1

Английски език

 1 Български език и литература

2

Човекът и обществото

 2 Човекът и обществото

3

Български език и литература

 3 Математика

4

Математика

 4 Български език и литература

5

Български език и литература

 5 Английски език

6

Технологии и предприемачество

 6
Физическо възпитание и спорт
   

 

   

сряда

1

Човекът и природата

 1 Английски език

2

Физическо възпитание и спорт

 2 Български език и литература

3

Математика

 3 Човекът и природата

4

Български език и литература

 4 Български език и литература - ИУЧ 

5

Български език и литература

 5 Музика
6

Компютърно моделиране

6 Час по спортни дейности

 

 

 

   

четвъртък

1

Човекът и обществото

 1 Човекът и обществото

2

Английски език

 2 Математика

3

Български език и литература

 3 Български език и литература

4

Математика  4 Български език и литература
5 Музика 5

Физическо възпитание и спорт

6

Час по спортни дейности

6 Компютърно моделиране

 

 

 

   

петък

1

Български език и литература - ИУЧ

 1 Български език и литература

2

Математика - ИУЧ

 2 Математика - ИУЧ

3

Български език и литература

 3 Български език и литература - ИУЧ 

4

Английски език

 4 Изобразително изкуство

5

Физическо възпитание и спорт

5 Изобразително изкуство

6

Час на класа

 6 Час на класа