FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово

III клас - I-ви срок

 

 

ІІI А

понеделник

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Физическо възпитание и спорт

4

Математика

5

Човекът и природата

 

 

 

вторник

 

 

 

 

 

1

Човекът и обществото

2

Английски език

3

Български език и литература

4

Физическо възпитание и спорт

5

Математика

6

Компютърно моделиране

   

 

сряда

1

Математика

2

Английски език

3

Български език и литература

4

Български език и литература

5

Музика

6

Час за спортни дейности

 

 

 

четвъртък

1

Човекът и обществото

2

Английски език

3

Български език и литература

4

Математика
5

Технологии и предприемачество

6

Час на класа

 

 

 

петък

1

Български език и литература

2

Математика - ИУЧ

3

Български език и литература - ИУЧ

4

Изобразително изкуство

5

Изобразително изкуство

6