НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

III клас - II-ри срок

 

 

ІІІ А

 

ІІІ Б

понеделник

1

Домашен бит и техника

1

Английски език

2

Български език и литература 2

Български език и литература

3

Математика

3

Домашен бит и техника

4

Човекът и обществото

4

Български език и литература

5

Български език и литература

5

Физическо възпитание и спорт

6

Физическо възпитание и спорт - модул

6

Час на класа

 

 

 

 

 

вторник

1

Физическо възпитание и спорт

1

Човекът и обществото

2

Английски език

2

Български език и литература

3

Музика

3

Математика

4

Български език и литература

4

Музика

5

Български език и литература

5

Български език и литература

6

Час на класа

6

Физическо възпитание и спорт - модул

 

 

 

 

 

сряда

1

Английски език

1

Български език и литература

2

Български език и литература

2

Математика

3

Математика

3

Английски език

4

Физическо възпитание и спорт

4

Изобразително изкуство

5

Български език и литература

5

Изобразително изкуство

 

 

 

 

 

четвъртък

1

Музика

1

Български език и литература

2

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Математика

3

Музика

4

Изобразително изкуство

4

Физическо възпитание и спорт

5

Изобразително изкуство

5

Математика

6

 

6

 

 

 

 

 

 

петък

1

Български език и литература – ЗИП

1

Човекът и природата

2

Английски език

2

Български език и литература - ЗИП

3

Математика – ЗИП

3

Физическо възпитание и спорт

4

Човекът и природата

4

Английски език

5

Физическо възпитание и спорт

5

Математика – ЗИП