FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

III клас - I-ви срок

 

 

ІІІ А

понеделник

1

Български език и литература

2

Английски език

3

Математика

4

Изобразително изкуство

5

Изобразително изкуство

6

Час на класа

 

 

 

вторник

1

Български език и литература

2

Математика

3

Български език и литература

4

Музика

5

Физическо възпитание и спорт

6

 

 

 

 

сряда

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Човекът и природата

4

Физическо възпитание и спорт

5

Домашен бит и техника

 

 

 

четвъртък

1

Човекът и обществото

2

Музика

3

Математика

4

Български език и литература

5

Английски език

6

 Физическо възпитание и спорт - модул

 

 

 

петък

1

Български език и литература

2

Български език и литература - ЗИП

3

Английски език

4

Физическо възпитание и спорт

5

Математика – ЗИП