FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово

IV клас - I-ви срок

 

 

ІV А

  ІV Б

понеделник

1

Физическо възпитание и спорт

1

Английски език

2

Английски език

2

Математика

3

Математика

3

Български език и литература

4

Български език и литература

4

Изобразително изкуство

5

Музика

5

Изобразително изкуство

6

С Нешънъл жиографик по света - АЕ - ФУЧ 6 С Нешънъл жиографик по света - АЕ - ФУЧ

 

 

 

   

вторник

1

Английски език

1

Човекът и обществото

2

Математика

2

Математика

3

Човекът и природата

3

Български език и литература

4

Български език и литература

4

Музика

5

Изобразително изкуство

5

Български език и литература

6

Изобразително изкуство

6

Час за спортни дейности

 

 

 

   

сряда

1

Човекът и обществото

1

Английски език

2

Български език и литература

2

Математика

3

Математика

3

Български език и литература

4

Български език и литература

4

Човекът и природата

5

Физическо възпитание и спорт

5

Физическо възпитание и спорт

6

Компютърно моделиране

6

Час на класа

 

 

 

   

четвъртък

1

Английски език

1

Човекът и природата

2

Математика

2

Математика

3

Български език и литература

3

Български език и литература

4

Български език и литература

4

Български език и литература

5

Технологии и предприемачество

5

Физическо възпитание и спорт

6

Час за спортни дейности

6

Компютърно моделиране

 

 

 

   

петък

1

Български език и литература

1

Английски език

2

Български език и литература - ИУЧ

2

Български език и литература - ИУЧ

3

Математика - ИУЧ

3

Математика - ИУЧ

4

Човекът и природата

4

Български език и литература

5

Физическо възпитание и спорт

5

Технологии и предприемачество

6

Час на класа

6

Физическо възпитание и спорт