НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

IV клас - II-ри срок

 

 

ІV А

 

ІV Б

понеделник

1

Музика

1

Човекът и природата

2

Английски език

2

Български език и литература

3

Български език и литература

3

Математика - ЗИП

4

Математика

4

Физическо възпитание и спорт 

5

Български език и литература

5

Български език и литература - ЗИП

6

 

6

 

 

 

 

 

 

вторник

1

Български език и литература

1

Английски език

2

Математика

2

Физическо възпитание и спорт

3

Български език и литература

3

Български език и литература

4

Английски език

4

Математика

5

Физическо възпитание и спорт

5

Български език и литература

6

Час на класа  

6

Час на класа  

 

 

 

 

 

сряда

1

Човекът и обществото

1

Физическо възпитание и спорт

2

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Математика

3

Български език и литература

4

Изобразително изкуство

4

Математика

5

Изобразително изкуство

5

Човекът и обществото

6

Физическо възпитание и спорт - модул

6

 

 

 

 

 

 

четвъртък

1

Български език и литература

1

Математика

2

Български език и литература

2

Английски език

3

Физическо възпитание и спорт 

3

Български език и литература

4

Математика

4

Изобразително изкуство

5

Човекът и природата

5

Изобразително изкуство

6

 

6

Физическо възпитание и спорт - модул

 

 

 

 

 

петък

1

Английски език

1

Български език и литература

2

Физическо възпитание и спорт

2

Математика

3

Български език и литература - ЗИП

3

Английски език

4

Математика - ЗИП

4

Домашен бит и техника

5

Домашен бит и техника

5

Музика

6

 

6