FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово

IV клас - I-ви срок

 

 

ІV А

понеделник

1

Български език и литература

2

Математика

3

Български език и литература

4

Изобразително изкуство

5

Изобразително изкуство

6

Физическо възпитание и спорт - модул

 

 

 

вторник

1

Български език и литература

2

Английски език

3

Математика

4

Български език и литература

5

Физическо възпитание и спорт

6

 

 

 

 

сряда

1

Човекът и обществото

2

Английски език

3

Български език и литература

4

Математика

5

Музика

6

 

 

 

 

четвъртък

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Математика

4

Човекът и природата

5

Домашен бит и техника

6

 

 

 

 

петък

1

Български език и литература - ЗИП

2

Математика - ЗИП

3

Английски език

4

Физическо възпитание и спорт

5

Човекът и природата

6

Час на класа