FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

IV клас - I-ви срок

 

 

ІV А

 

ІV Б

понеделник

1

Български език и литература

1

Български език и литература

2

Математика

2

Математика

3

Музика

3

Изобразително изкуство

4

Физическо възпитание и спорт

4

Изобразително изкуство

5

Български език и литература

5

Български език и литература

6

Час на класа

6

Физическо възпитание и спорт - модул

 

 

 

 

 

вторник

1

Български език и литература

1

Английски език

2

Английски език

2

Български език и литература

3

Математика

3

Математика

4

Физическо възпитание и спорт

4

Български език и литература

5

Човекът и природата

5

Домашен бит и техника

6

 

6

Час на класа  

 

 

 

 

 

сряда

1

Домашен бит и техника

1

Човекът и обществото

2

Английски език

2

Български език и литература

3

Български език и литература

3

Физическо възпитание и спорт

4

Математика

4

Английски език

5

Български език и литература

5

Математика

6

Физическо възпитание и спорт - модул

6

 

 

 

 

 

 

четвъртък

1

Музика

1

Човекът и природата

2

Български език и литература

2

Математика

3

Български език и литература

3

Физическо възпитание и спорт

4

Физическо възпитание и спорт

4

Български език и литература

5

Математика

5

Български език и литература

6

 

6

 

 

 

 

 

 

петък

1

Английски език

1

Български език и литература - ЗИП

2

Български език и литература - ЗИП

2

Физическо възпитание и спорт

3

Математика - ЗИП

3

Математика - ЗИП

4

Човекът и обществото

4

Английски език

5

Изобразително изкуство

5

Музика

6

 

6