FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Работа с родители - Класни ръководители

 

всяка последна сряда от месеца – от 17.30 до 18.15 часа

 

 

 

Ежедневни консултации при необходимост.