FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

График на групите за целодневно обучение

 

 

от 12.20 до 17.30 часа

 

Организиран отдих, физическа активност и обяд
Самоподготовка
Занимания по интереси