FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

График на учебните занимания

1 час от 8.00 до 8.40 часа
голямо междучасие от 8.40 до 9.10 часа
2 час от 9.10 до 9.50 часа
3 час от 10.00 до 10.40 часа
4 час от 10.50 до 11.30 часа
5 час от 11.40 до 12.20 часа
6 час от 12.30 до 13.10 часа