FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово

График на учебните занимания

1 час от 8:30 до 9:10
2 час от 9.20 до 10.00 часа
голямо междучасие   от 10.00 до 10.20 часа
3 час от 10.20 до 11.00 часа
4 час от 11.10 до 11.50 часа
5 час от 12.00 до 12.40 часа
6 час от 12.50 до 13.30 часа