НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

График за индивидуална работа

С ИЗОСТАВАЩИ УЧЕНИЦИ

през учебната 2016/2017 година

на преподавателите

при Начално училище „Васил Левски” - Габрово

 

Име, фамилия

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

  1.  

Галина Иванова 

 

 13.20 часа

 

 

 

  1.  

Галина Кунчева

 

  13.15 часа

 

 

 

  1.  

Маринела  Лалева

 12.30 часа

 

 

 

 

  1.  

Стефан Атанасов

 12.30 часа

 

 

 

 

  1.  

Дияна Дамянова 

 

 13.00 часа

 

 

 

  1.  

Марияна Иванова

 

 12.30 часа

 

 

 
  1.  

Евгения  Стоичкова 

 

 

 

 

12.30 часа

8.

Петя Пенчева

   12.30 часа    

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛИ

Класни ръководители - всяка последен четвъртък от месеца – от 17.30 до 18.15 часа