FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово

Обществен съвет

 

ПРАВИЛНИК - http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10443 

Силвия Станева - Председател 

Членове:

  1. Габриела Умникова /финансиращ орган/
  2. Иванка Димитрова /родител/
  3. Доротея Димитрова /родител/
  4. Наталия Недкова /родител/