FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Обществен съвет

 

ПРАВИЛНИК - http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10443

 

Силвия Станева - Председател

 

Членове:

1. Габриела Умникова /финансиращ орган/

2. Иванка Димитрова /родител/

3. Доротея Димитрова /родител/

4. Наталия Недкова /родител/