FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово

Педагогически екип

Име, презиме, фамилия

 

 1.

Евгения Стоичкова

Старши учител; Кл. ръководител І А клас

 2.

Елисавета Пенчева

Учител; Кл. ръководител І Б клас

 3.

Галина Кунчева

Старши учител; Кл. ръководител ІI А клас

 4.

Митко Матов

Старши учител; Кл. ръководител ІI Б клас

 5.

Маринела Лалева

Старши учител; Кл. ръководител ІII А клас

 6. 

Анна Русинова

Учител; Кл. ръководител ІV А клас

 7.

Марияна Иванова

Старши учител; Кл. ръководител ІV Б клас

 8.

Тоня Димитрова

Учител; ГЦО І А клас

 9.

Рослана Ганчева

Учител; ГЦО- І Б клас

 10.

Мария Найденова

Учител; ГЦО - ІI А  клас

 11.

Иваничка Гатева

Старши учител; ГЦО - IIБ клас

 12.

Петър Проданов

Старши учител; ГЦО - III А, IV А клас

13.

Радостина Петкова

 Старши учител ГЦО - IV А, IV Б клас

 14.

Даниела Костадинова

Учител по английски език

 15.

Стефан Стефанов

Логопед

 16.

Весела Димитрова Педагогически съветник

 17.

Виктор Крушев

 Час по спортни дейности

 Директор - Валентина Венкова