FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Педагогически екип

Име, презиме, фамилия

 

 1.

Маринела Лалева

Старши учител; Кл. ръководител І А клас

 2.

Стефан Атанасов

Старши учител; Кл. ръководител І Б клас

 3.

Дияна Дамянова

Старши учител; Кл. ръководител ІI А клас

 4.

Марияна Иванова

Старши учител; Кл. ръководител ІI Б клас

 5.

Евгения Стоичкова

Старши учител; Кл. ръководител ІII А клас

 6. 

Галина Иванова(Чукарова)

Старши учител; Кл. ръководител ІV А клас

 7.

Митко Матов

Старши учител; Кл. ръководител ІV Б клас

 8.

Иваничка Бачева  

Старши учител; ПИГ І А,Б клас

 9.

Анна Русинова

Старши учител; ПИГ - ІI А, ІII А клас

 10.

Радостина Петкова

Старши учител; ПИГ - ІІ Б, III A клас

 11.

Петър Проданов

Старши учител; ПИГ - ІV А, IV Б клас

 12.

Даниела Костадинова

Старши учител по английски език

 13.

Румелия  Алексиева

Учител по музика

 14.

Стефан Стефанов

Логопед

 15.

Весела Димитрова

Педагогически съветник

 16.

Виктор Крушев Учител; Час по спортни дейности

 

Директор - Валентина Венкова