НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Педагогически екип

Име, презиме, фамилия

 

 1.

Дияна Дамянова

Старши учител; Кл. ръководител І А клас

 2.

Марияна Иванова

Старши учител; Кл. ръководител І Б клас

 3.

Евгения Стоичкова

Старши учител; Кл. ръководител ІI А клас

 4.

Галина Иванова(Чукарова)

Старши учител; Кл. ръководител ІII А клас

 5.

Галина Кунчева

Старши учител; Кл. ръководител ІII Б клас

 6. 

Маринела Лалева

Старши учител; Кл. ръководител ІV А клас

 7.

Стефан Атанасов

Старши учител; Кл. ръководител ІV Б клас

 8.

Митко Матов

Старши учител; ПИГ І А, клас

 9.

Иваничка Бачева

Старши учител; ПИГ - ІI А, ІV Б клас

 10.

Петър Проданов

Старши учител; ПИГ - ІІI A,Б клас

 11.

Радостина Петкова

Старши учител; ПИГ - І Б, ІV А клас

 12.

Петя Пенчева

Старши учител по английски език

 13.

Румелия  Алексиева

Учител по музика

 14.

Стефан Стефанов

Логопед

 15.

Невена Стоенчева

Педагогически съветник

 16.

Веселина Жекова

Хореограф

 

Директор - Валентина Венкова