FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово

Педагогически екип

Име, презиме, фамилия

 

 1.

Галина Кунчева

Старши учител; Кл. ръководител І А клас

 2.

Митко Матов

Старши учител; Кл. ръководител І Б клас

 3.

Маринела Лалева

Старши учител; Кл. ръководител ІI А клас

 4.

Галина Иванова(Чукарова)

Старши учител; Кл. ръководител ІI Б клас

 5.

Дияна Дамянова

Старши учител; Кл. ръководител ІII А клас

 6. 

Марияна Иванова

Старши учител; Кл. ръководител ІII Б клас

 7.

Евгения Стоичкова

Старши учител; Кл. ръководител ІV А клас

 8.

Елисавета Пенчева

Учител; ЦГО І А клас

 9.

Иваничка Бачева

Старши учител; ЦГО - І Б клас

 10.

Петър Проданов

Старши учител; ЦГО - ІI А, ІI Б клас

 11.

Анна Русинова

Старши учител; ЦГО - III A, IV А клас

 12.

Радостина Петкова

Старши учител; ПИГ - III B, ІV А клас

 13.

Даниела Костадинова

Старши учител по английски език

 14.

Стефан Стефанов

Логопед

 15.

Весела Димитрова Педагогически съветник

 16.

Виктор Крушев

Учител; Час по спортни дейности

 Директор - Валентина Венкова