FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Проекти и програми

Национална програма „С грижа за всеки ученик“ - 2018/2019г.

Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“

 

Националната програмаДетско полицейско управление- 2018/2019г.

  

ПРОЕКТ "Твоят час" - 2017/2018г.

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1" 

Занимания по интереси 

1. Апикации и оригами

2. Да празнуваме заедно

3. Малки художници

4. Приказен свят

5. Сръчни ръце

6. Мини футбол

7. Знам и мога

8. Актьорско майсторство

 

 

Заявление и декларация за информирано съгласие 

Анкетна карта

 Протокол на заседание на обществения съвет

Решение на Педагогическия съвет