НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Проекти и програми

 ПРОЕКТ "Твоят час"

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

 

Занимания по интереси

1. Забавна математика

2. Мини футбол

3. Моят свят

4. Научни факти и проекти за деца

5. Родна реч омайна сладка

6. С буквичките да се запознаем и с тях да поиграем

 

 

 

Програма "Училищно мляко"

   През учебната 2016/2017 г. НУ "Васил Левски"  се включи в програмата за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения - „Училищно мляко“. Нейната цел е трайно увеличаване консумацията на млякото и млечните продукти в храненето на децата и формиране на здравословни хранителни навици.