FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Талантливи ученици

 

УЧЕНИЦИ,

заели призови места в общински, областни и национални състезания и конкурси през учебната 2018/2019 година

 

  1. Денислав Младенов Манев - Математически турнир "Иван Салабашев" - най-добро класиране в Габровска област
  2. Дария Димкова Колева - XI Регионален музикално-фолклорен конкурс "Златен славей" - 3-та награда