FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

 

График на учебните занимания в електронна среда - 2021/2022г.

 

 

Сутрин час Следобед час
9.00-9.20 часа 1 до 14.00 часа Организиран отдих и обяд
9.30-9.50 часа 2  14.00-14.20 часа Самоподготовка
10.10-10.30 часа 3 14.30-14.50 часа Самоподготовка
10.40-11.00 часа 4 15.10-15.30 часа Занимания по интереси
11.10-11.30 часа 5 15.40-16.00 часа Занимания по интереси
11.40-12.00 часа 6    
до 14.00 часа обяд    

 

grafik