FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

 

 График на учебните занимания - 2022/2023г.

 

час 1 клас час 2 клас час 3 клас час 4 клас
1 8.30-9.10 часа 1 8.20-9.00 часа  1 8.10-8.50 часа  1  8.00-8.40 часа
2 9.20-10.00 часа 2  9.10-9.50 часа голямо междучасие 8.50-9.10 часа  голямо междучасие  8.40-9.00 часа
голямо междучасие 10.00-10.20 часа голямо междучасие  9.50-10.10 часа 2 9.10-9.50 часа 2  9.00-9.40 часа
3 10.20-11.00 часа 3  10.10-10.50 часа 3  10.10-10.40 часа 3  9.50-10.30 часа
4 11.10-11.50 часа 4  11.00-11.40 часа 4  10.50-11.30 часа 4  10.40-11.20 часа
5 12.00-12.40 часа 5  11.50-12.30 часа 5  11.40-12.20 часа 5  11.30-12.10 часа
обяд 12.40-13.10 часа обяд  12.30-13.10 часа 6  12.30-13.10 часа 6 12.20-13.00 часа
    6 13.00-13.40 часа 7  13.20-14.00 часа 7 13.10-13.50 часа

 

 

График на групите за целодневно обучение - 2022/2023г.

  

час

време

 

ГЦО - Iа клас

 

ГЦО - Iб клас

време

ГЦО - IIa клас

ГЦО - IIб клас

време

ГЦО - IIIa клас

ГЦО - IIIб клас

време

ГЦО - IVа клас

час
1 от 12.40 до 13.20 часа Организиран отдих-обяд Организиран отдих-обяд от 12.30 до 13.10 часа Организиран отдих-обяд Организиран отдих-обяд от 12.30 до 13.10 часа Организиран отдих-обяд Организиран отдих-обяд  от 12.20 до 13.20 часа Организиран отдих-обяд 1
2 от 13.20 до 14.15 часа Организиран отдих-обяд Организиран отдих-обяд от 13.20 до 14.15 часа Организиран отдих-обяд Организиран отдих-обяд от 13.10 до 14.30 часа Организиран отдих-обяд Организиран отдих-обяд от 13.20 до 14.30 часа  Организиран отдих-обяд 2
3 от 14.15 до 14.50 часа Самоподготовка Самоподготовка от 14.20 до 14.55 часа Самоподготовка Самоподготовка от 14.30 до 15.10 часа Самоподготовка Самоподготовка от 14.30 до 15.10 часа  Самоподготовка 3
4 от 15.00 до 15.35 часа Самоподготовка Самоподготовка от 15.00 до 15.35 часа Самоподготовка Самоподготовка от 15.20 до 16.00 часа Самоподготовка Самоподготовка  от 15.20 до 16.00 часа Самоподготовка 4
5 от 15.50 до 16.25 часа Занимания по интереси Занимания по интереси от 15.50 до 16.25 часа Занимания по интереси Занимания по интереси от 16.10 до 16.50 часа Занимания по интереси Занимания по интереси от 16.10 до 16.50 часа  Занимания по интереси 5
6 от 16.55 до 17.30 часа Занимания по интереси Занимания по интереси от 16.55 до 17.30 часа Занимания по интереси Занимания по интереси от 16.50 до 17.30 часа Занимания по интереси Занимания по интереси от 16.50 до 17.30 часа Занимания по интереси 6

 

 

 

График на учебните занимания в електронна среда - 2022/2023г.

  

Сутрин час Следобед час
9.00-9.20 часа 1 до 14.00 часа Организиран отдих и обяд
9.30-9.50 часа 2  14.00-14.20 часа Самоподготовка
10.10-10.30 часа 3 14.30-14.50 часа Самоподготовка
10.40-11.00 часа 4 15.10-15.30 часа Занимания по интереси
11.10-11.30 часа 5 15.40-16.00 часа Занимания по интереси
11.40-12.00 часа 6    
до 14.00 часа обяд