FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Преминаване към обучение в електронна среда от 30.11.2020г.

Заповед №РД-01-677/25.11.2020г на Министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки от 23,30ч на 27.11.2020г до 21.12.2020г

 

 

1а, 2а, 2б, 3а, 3б и 4а клас се обучават ПРИСЪСТВЕНО!

клас КАРАНТИНА от 20.11 до 29.11 включително и преминава на онлайн обучение от 26.11 до 27.11.2020г

 

26.11.2020г.

- отсъстващи ученици 20,77%

- отсъстващи учители 33,33%

Осигурено заместване на отсъстващите учители - 100%