FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Ежедневна информация във връзка с COVID-19

1а, 1б, 2а, 3а, 3б и 4а клас се обучават ПРИСЪСТВЕНО!

 

клас КАРАНТИНА от 20.11 до 29.11 включително и преминава на онлайн обучение от 26.11 до 27.11.2020г

 

27.11.2020г.

- отсъстващи ученици 20,77%

- отсъстващи учители 33,33%

Осигурено заместване на отсъстващите учители - 100%