FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Класиране областен кръг Ключът на музиката

 

НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

ПРОТОКОЛ – 1.2.

ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ

учебна 2022/2023 година

Дата: 17 февруари 2023 година

Протокол за класиралите се участници от IV клас  в областен кръг и техните резултати

1

2

3

4

5

6

7

Име, презиме, фамилия

Клас

СОП

Брой точки

Училище

Област

1

Ангел Викторов Раев

4

не

79

ОУ „Н.Рилски“

Габрово

2

Александра Богданова Иванова

4

не

76

ОУ „Н.Рилски“

Габрово

3

Красимир Красимиров Куцаров

4

не

76

СУ „Райчо Каролев“

Габрово

4

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

ПРОТОКОЛ – 1.2.

ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ

учебна 2022/2023 година

Дата: 17 февруари 2023 година

Протокол за класиралите се участници от V клас  в областен кръг и техните резултати

1

2

3

4

5

6

7

Име, презиме, фамилия

Клас

СОП

Брой точки

Училище

Област

1

Моника Ш. Кумар

5

Не

68

СУ „М.Райкович“

Габрово

2

Елия Генади Гутева

5

Не

65

ОУ „Ран Босилек“

Габрово

3

Поли П. Петрова

5

не

64

СУ „М.Райкович“

Габрово

4

 

 

 

 

 

Габрово

 

НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

ПРОТОКОЛ – 1.2.

ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ

учебна 2022/2023 година

Дата: 17 февруари 2023 година

Протокол за класиралите се участници от VI клас  в областен кръг и техните резултати

1

2

3

4

5

6

7

Име, презиме, фамилия

Клас

СОП

Брой точки

Училище

Област

1

Андреана Иванова Косева

6

не

73

ОУ „Н. Рилски“

Габрово

2

Мартин Станиславов Богданов

6

не

48

ОУ „Н. Рилски“

Габрово

3

Ивайло Красимиров Георгиев

6

не

71

ОУ „Проф.П. Н. Райков“

Габрово

4

 

 

 

 

 

Габрово

 

НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

ПРОТОКОЛ – 1.2.

ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ

учебна 2022/2023 година

Дата: 17 февруари 2023 година

Протокол за класиралите се участници от VII клас  в областен кръг и техните резултати

1

2

3

4

5

6

7

Име, презиме, фамилия

Клас

СОП

Брой точки

Училище

Област

1

Симона Бориславова Иванова

7

не

76

СУ „Райчо Каролев“

Габрово

2

Борис Михайлов Димов

7

Не

59

ОУ „Н. Рилски“

Габрово

3

Радост Радославова Бъчварова

7

Не

58

ОУ „Н. Рилски“

Габрово

 

НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

ПРОТОКОЛ – 1.2.

ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ

учебна 2022/2023 година

Дата: 17 февруари 2023 година

Протокол за класиралите се участници от Х клас  в областен кръг и техните резултати

1

2

3

4

5

6

7

Име, презиме, фамилия

Клас

СОП

Брой точки

Училище

Област

1

Мая П. Минева

10

не

51

СУ „М. Райкович“

Габрово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

ПРОТОКОЛ – 1.1.

ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ

учебна 2022/2023 година

Дата: 17 февруари 2023 година

Протокол за явилите се участници от IV клас  в областен кръг и техните резултати

1

2

3

4

5

6

7

Име, презиме, фамилия

Клас

СОП

Брой точки

Училище

Област

 1

Божидар Деянов Дойнов

4

не

60

ОУ „Ран Босилек“

Габрово

Ангел Викторов Раев

4

не

79

ОУ „Н.Рилски“

Габрово

Пламена Веселинова Стоянова

4

не

49

ОУ „Н.Рилски“

Габрово

Норвин Пламенов Петров

4

не

57

ОУ „Н.Рилски“

Габрово

Александра Богданова Иванова

4

не

76

ОУ „Н.Рилски“

Габрово

Теодора Тюркенова Османова

4

не

35

ОУ „Н.Рилски“

Габрово

Вероника Д. Карамихова

4

не

42

СУ „М.Райкович“

Габрово

Евгени И. Стефанов

4

не

52

СУ „М.Райкович“

Габрово

Клара И. Гайдарова

4

не

43

СУ „М.Райкович“

Габрово

10.   

Камелия С. Станчева

4

не

48

СУ „М.Райкович“

Габрово

11.   

Геримира Генчева Начева

4

не

65

СУ „Райчо Каролев“

Габрово

12.   

Станимир Стефанов Станчев

4

не

51

СУ „Райчо Каролев“

Габрово

13.   

Виктория Живкова Живкова

4

не

62

СУ „Райчо Каролев“

Габрово

14.   

Красимир Красимиров Куцаров

4

не

76

СУ „Райчо Каролев“

Габрово

15.   

Тамара Павлинова Каменова

4

не

66

СУ „Райчо Каролев“

Габрово

16.   

Пламена Нанкова Димитрова

4

не

36

СУ „Отец Паисий“

Габрово

17.   

Анелия Лъчезарова Енчева

4

не

34

СУ „Отец Паисий“

Габрово

18.   

Наталия Николаева Братова

4

не

35

СУ „Отец Паисий“

Габрово

19.   

Пламен Росенов Пендеков

4

не

33

СУ „Отец Паисий“

Габрово

20.   

Андрея Андриянова Цакова

4

не

39

СУ „Отец Паисий“

Габрово

21.   

Йоана Иванова Иванова

4

не

35

СУ „Отец Паисий“

Габрово

22.   

Димитър Борисов Борисов

4

не

44

СУ „Отец Паисий“

Габрово

23.   

Пламена Пламенова Николова

4

не

36

СУ „Отец Паисий“

Габрово

24.   

Самуил Недков Желязков

4

не

51

СУ „Отец Паисий“

Габрово

25.   

Емилиян Атанасов Лечев

4

не

48

СУ „Отец Паисий“

Габрово

26.   

Полина Станимирова Шаркова

4

не

33

СУ „Отец Паисий“

Габрово

27.   

Надежда Тодорова Попова

4

не

69

ОУ „Иван Вазов“

Габрово

28.   

Виктория Ивайлова Белчева

4

не

40

НУ „Васил Левски“

Габрово

29.   

Марина Бориславова Борисова

4

не

38

НУ „Васил Левски“

Габрово

30.   

Пресиана Владиславова Найденова

4

не

65

НУ „Васил Левски“

Габрово

31.   

Стефани Тончева Гарушева

4

не

30

НУ „Васил Левски“

Габрово

 

НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

ПРОТОКОЛ – 1.1.

ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ

учебна 2022/2023 година

Дата: 17 февруари 2023 година

Протокол за явилите се участници от V клас  в областен кръг и техните резултати

1

2

3

4

5

6

7

Име, презиме, фамилия

Клас

СОП

Брой точки

Училище

Област

 1

Елия Генади Гутева

5

не

65

ОУ „Ран Босилек“

Габрово

Даниел Деянов Пенев

5

не

50

ОУ „Н.Рилски“

Габрово

Маргрета М. Димитрова

5

не

59

СУ „М.Райкович“

Габрово

Поли П. Петрова

5

не

64

СУ „М.Райкович“

Габрово

Моника Ш. Кумар

5

не

68

СУ „М.Райкович“

Габрово

Стасимира С.Стоянова

5

не

49

СУ „М.Райкович“

Габрово

Ванеса Г. Стойкова

5

не

55

СУ „М.Райкович“

Габрово

 

НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

ПРОТОКОЛ – 1.1.

ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ

учебна 2022/2023 година

Дата: 17 февруари 2023 година

Протокол за явилите се участници от VI клас  в областен кръг и техните резултати

1

2

3

4

5

6

7

Име, презиме, фамилия

Клас

СОП

Брой точки

Училище

Област

 1

Андреана Иванова Косева

6

не

73

ОУ „Н. Рилски“

Габрово

Мартин Станиславов Богданов

6

не

48

ОУ „Н. Рилски“

Габрово

Ивайло Красимиров Георгиев

6

не

71

ОУ „Проф.П. Н. Райков“

Габрово

 

 

НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

ПРОТОКОЛ – 1.1.

ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ

учебна 2022/2023 година

Дата: 17 февруари 2023 година

Протокол за явилите се участници от VII клас  в областен кръг и техните резултати

1

2

3

4

5

6

7

Име, презиме, фамилия

Клас

СОП

Брой точки

Училище

Област

 1

Симона Бориславова Иванова

7

не

76

СУ „Райчо Каролев“

Габрово

Александра В. Цвяткова

7

Не

37

СУ „М. Райкович“

Габрово

Борис Михайлов Димов

7

Не

59

ОУ „Н. Рилски“

Габрово

Радост Радославова Бъчварова

7

Не

58

ОУ „Н. Рилски“

Габрово

 

 

 

НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

ПРОТОКОЛ – 1.1.

ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ

учебна 2022/2023 година

Дата: 17 февруари 2023 година

Протокол за явилите се участници от Х клас  в областен кръг и техните резултати

1

2

3

4

5

6

7

Име, презиме, фамилия

Клас

СОП

Брой точки

Училище

Област

 1

Мая П. Минева

10

не

51

СУ „М. Райкович“

Габрово