FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Обучение в електронна среда - 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

 

В периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението на учениците от 1 до 4 клас,
записани в дневна,индивидуална и комбинирана форма на обучение се осъществява от разстояние в електронна среда
чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Заповед на Министъра на здравеопазването

Заповед на Министъра на образованието и науката