FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС 2023-2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОД. : 

  1. Брой на паралелките в І клас  - 2
  2. Брой ученици в І клас  - 44

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

На 30.05.2023 г. в 10:00 часа ще бъде отворена електронната система за регистрация на децата, които предстои да постъпят в първи клас.

Можете да регистрирате Вашето дете на https://priem.gabrovo.bg/ до 23:59 часа на 03.06.2023 г.

Деца, чиито адреси са сменени след 22 май 2023 г. и деца, които не са родени през 2016 година, не могат да бъдат регистрирани по електронен път, нито на място в училище. Родителите следва да направят регистрация в Община Габрово, отдел „Образование, младежки дейности и спорт“.

Съдействие при регистрация на дете, може да се получи във всяко училище, в което има прием в първи клас и в Община Габрово, отдел „Образование, младежки дейности и спорт“.

Утре, 30.05.2023 г., поради провеждане на Национално външно оценяване за 4 клас, в училищата ще се извършва регистрация след 13:00 часа.