FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“
               
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 
СЛЕД ПРОВЕРКА ОТ ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ
 
ОБЛАСТ …………………
учебна 2020/2021 година
Дата: …………….  2021 година
               
Протокол по класове във възходящ ред с резултатите на учениците в низходящ ред
               
Име, презиме, фамилия декларация Клас Общ брой точки за ученика Училище Населеномясто Област
1 Андрей Георгиев Русинов съгласен 1 60 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
2 Надежда Даниелова Маринова съгласен 1 59 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
3 Мартин Владимиров Табаков съгласен 1 57 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
4 Лазар Мирославов Лазаров съгласен 1 56 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
5 Катерина Максимова Христова съгласен 1 46 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
6 Деница Евгениева Еленкова съгласен 1 41 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
7 Виктория Ботева Ботева съгласен 1 40 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
8 Димана Антонова Моллова съгласен 1 40 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
9 Наташа Августин Демерджиева съгласен 1 37 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
10 Даниел Христов Христов съгласен 1 36 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
11 Виктор Бориславов Белев съгласен 1 32 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
12 Мая Цонева Яръмова съгласен 1 31 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
13 Божидара Богданова Бойнова съгласен 1 30 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
14 Ния Николова Христова съгласен 1 27 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
15 Деница Деянова Дянкова съгласен 1 26 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
16 Кристиян Калоянов Анев съгласен 1 26 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
17 Самуил Горянов съгласен 1 26 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
18 Емилиян Станиславов Македонски съгласен 1 25 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
19 Иванела Цветелинова Радославова съгласен 1 25 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
20 Ивайло Иванов Ганев съгласен 1 24 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
21 Петър Николаев Дунев съгласен 1 24 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
22 Мартин Минчев Колев съгласен 1 20 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
23 Михаела Милен Янкова съгласен 1 19 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
24 Кристияна Калоянова Петрова съгласен 1 18 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
25 Николай Николаев Стругаров съгласен 1 17 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
26 Стелияна Цветомирова Цветкова съгласен 1 10 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
27 Стефан Атанасов Граматиков съгласен 1 10 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
28 Тервел Димитров Баджаров съгласен 1 11 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
               
Име, презиме, фамилия декларация Клас Общ брой точки за ученика Училище Населено място Област
1 Марина Бориславова Борисова съгласен 2 46 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
2 Стефан Ивилинов Иванов съгласен 2 44 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
3 Виктория Ивайлова Белчева съгласен 2 40 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
4 Даниел Даниелов Дойчинов съгласен 2 39 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
5 Мартин Петров Великов съгласен 2 36 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
6 Никол Пламенова Илиева съгласен 2 32 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
7 Светослав Петров Петров съгласен 2 29 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
8 Никола Тихомиров Николов съгласен 2 24 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
9 Велин Димитров Митев съгласен 2 22 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
10 Ян Георгиев Кичуков съгласен 2 20 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
11 Мартин Ивайлов Иванов съгласен 2 18 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
12 Виктория Венелинова Динева съгласен 2 17 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
13 Йоана Цонева Колева съгласен 2 17 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
14 Борис Красимиров Джонжоров съгласен 2 16 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
               
Име, презиме, фамилия декларация Клас Общ брой точки за ученика Училище Населено място Област
1 Мартин Георгиев Пенев съгласен 3 53 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
2 Борислав Николаев Христов съгласен 3 49 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
3 Александър Цветанов Маринов съгласен 3 40 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
4 Емилиян Симеонов Колев съгласен 3 35 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
5 Габриела Калоянова Анева съгласен 3 29 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
6 Теодор Захариев Налбантов съгласен 3 29 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
7 Александър Иванов Иванов съгласен 3 28 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
8 Илиян Стефанов Аврамов съгласен 3 25 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
               
Име, презиме, фамилия декларация Клас Общ брой точки за ученика Училище Населено място Област
1 Даниел Илиев Савчев съгласен 4 39 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
2 Виктор Христов Георгиев съгласен 4 35 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
3 Мирослав Станимиров Николов съгласен 4 35 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
4 Стефан Христов Стайков съгласен 4 33 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
5 Преслава Христофорова Иванова съгласен 4 30 НУ "В.Левски" Габрово Габрово
               
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА    
……………………………                        ………………..        
(име, фамилия)                                                 (подпис)        
               
               
ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕ КООРДИНАТОР          
……………………………                        ………………..        
                                 (име, фамилия)                                             (подпис, печат)