FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Бързи антигенни тестове за COVID-19

Уважаеми родители!

Искаме да Ви информираме по въпроса за антигенните тестове и да получим мнението Ви за тях.

Изследването е по желание и целта е да се намали възможността за предаване на инфекции от COVID-19 от вирусоносител или болен в училищна среда.

 

Антигенните тестове се използват от много години в медицинската практика за определяне на причинители на заразни заболявания. Те откриват специфичната чужда част (антиген) от причинителя в изследваната проба, давайки положителен резултат от съответното изследване.

Бързите антигенни тестове за COVID-19 разпознават именно тези уникални структурни части на вирусите причинители на заболяването. Резултатът е готов в рамките на един час.

 

Тестът се осъществява чрез взимане на проба от носоглътката с тампон, подобно на PCR тест. Възможен е лек дискомфорт при манипулацията, но действието се осъществява от медицински специалист. Точността на метода зависи от правилното вземане на материала!

 

Изразете съгласието или несъгласието си като попълните и изпратите на адреса на училището n.u._vlevski@abv.bg  до 09.02.2021 г. или върнете на класния ръководител на 09.02.2021 г. сутринта следната декларация:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ от тук