FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

 

1. За осигуряване  на обучение от разстояние ще се използва  електронната платформа 

"Microsoft Teams"

2. Могат да се използват безплатни онлайн уроци и електронни

учебници:

 http://www.prosveta.bg/uchim

 https://klett.bg/

 http://www.bititechnika.com/

 https://ucha.se/videos/

 https://www.youtube.com/channel/UCqTGIC4Lli0GZoxpAlvsNaw

3. За съобщения и информация ще се използва електронния дневник НЕИСПУО