FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Прием и обучение

Еднократна помощ за първи клас 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

            Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

            Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удоставерителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП),  стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

            При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към  Помощен контактен център на ДАЕУ -  070020341    help@e-gov.bg

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Община Габрово Ви информира, че Централизираната система за прием в първи клас (https://priem.gabrovo.bg/) ще бъде отворена за регистрация в 11:00 часа на 27 май 2021 г. Ще имате възможност да регистрирате Вашето дете до 23:59 часа на 31 май 2021 г.

При затруднения с регистрацията, можете да се обръщате за съдействие към всички училища в Габрово (начално, основни и средни общообразователни) и към Дирекция „Образование и социални дейности“ на Община Габрово.

В събота, 29.05.2021 г., ще има дежурни учители във всички училища от 8:30 до 14:00 часа, а в Община Габрово от 8:30 до 17:00 часа. Дежурният служител в Община Габрово ще Ви посрещне на служебния вход на сградата, след обаждане на телефон 066/818 319.

     На сайта на Община Габрово https://gabrovo.bg можете да видите Графика на дейностите по приема в първи клас и ръководство за регистрация на бъдещ първокласник.

                За допълнителна информация можете да се обръщате към следните експерти от Дирекция „Образование и социални дейности“ на Община Габрово:

  • Габриела Умникова – стая №6, тел.: 066 818 319
  • Петя Стефанова – стая №5, тел.: 066 818 343
  • Катя Робова – стая №4, тел.: 066 818 381

и писмено на е-мейл: obrazovanie@gabrovo.bg.

 

 onlajn

Нашите учители

 

Г-жа Маринела Лалева - Обич, опит и прогрес

Г-жа Маринела Лалева е учител с дългогодишен опит и доказани умения в работата с деца. Нейните ученици не само постигат значителни академични успехи, но израстват в спокойна и сигурна среда, където получават подкрепа, изграждат нравствени ценности, учат се да помагат, да проявяват разбиране и да бъдат съпричастни! Деца с големи усмивки и големи сърца! Тази година г-жа Лалева ще изпрати с гордост и малко тъга своя пореден випуск пораснали ученици, за да посрещне с отворени обятия първокласниците от випуск 2021-2022 през септември!

Запознайте се с нея!

 

Г-жа Мария Найденова - Ентусиазъм, грижа и иновации

Г-жа Мария Найденова е изключителен учител, който приема всяко дете  и се старае не само да му даде стабилна академична база, но да бъде и  слушател, съветник и ментор по пътя към порастването. Изпълнена с ентуасиазъм, тя повежда своите ученици към необятен свят от знания и умения, поднесени по модерен и разбираем начин. Стреми се да подхожда индивидуално към всяко дете. Тази година г-жа Мария Найденова ще посрещне своите малки първокласници, нетърпеливо чакащи да да прекрачат училищния праг!

 Запознайте се с нея!