FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Свободни места за учебната 2021/2022 г.

Брой на паралелките за учебната 2021/2022 г. 

      1. Брой на паралелкитев І клас  - 2

      2. Брой ученици в І клас  - 35

  1. Брой паралелки – ІІ – ІV клас – 6 , както следва
  • ІІ клас – 2 паралелки – 42 ученици, свободни места - 2
  • ІІІ клас – 2 паралелки – 42 ученици, свободни места - 2
  • ІV клас – 2 паралелки – 41 ученици, свободни места – 3
  1.  Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – 8

Както следва:

  • І клас – 2 групи, с максимален брой 25 ученици в група
  • ІІ клас - 2 групи, с максимален брой  25 ученици в група
  • ІІІ клас - 2 групи, с максимален брой 25 ученици в група
  • ІV клас - 2 група, с максимален брой 25 ученици в група 

 

Свободни места за учебната 2021/2022 г. 

Клас          Описание (вид паралелка)              Брой свободни места
1 а общообразователна  4
1 б общообразователна  5
2 а общообразователна  2
2 б общообразователна  0
3 а общообразователна  0
3 б общообразователна  2
4 а общообразователна  2
4 б общообразователна  1