FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Свободни места за учебната 2022/2023 г.

Брой на паралелките за учебната 2022/2023 г. 

      1. Брой  паралелки в І клас  - 2

      2. Брой ученици в І клас  - 47

  1. Брой паралелки – ІІ – ІV клас – 6 , както следва
  • ІІ клас – 2 паралелки –36 ученици, свободни места - 8
  • ІІІ клас – 2 паралелки – 38 ученици, свободни места - 6
  • ІV клас – 2 паралелки – 42 ученици, свободни места – 2
  1.  Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – 8

Както следва:

  • І клас – 2 групи, с максимален брой 25 ученици в група
  • ІІ клас - 1 група, с максимален брой  28 ученици в група
  • ІІІ клас - 2 групи, с максимален брой 25 ученици в група
  • ІV клас - 2 група, с максимален брой 25 ученици в група 

 

Свободни места за учебната 2022/2023 г. (към 10.10.2022 г.)

Клас          Описание (вид паралелка)              Брой свободни места
1 а общообразователна 0
1 б общообразователна  0
2 а общообразователна 4
2 б общообразователна 4
3 а общообразователна 5
3 б общообразователна 1
4 а общообразователна  1
4 б общообразователна  1