FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Заповед на Директора

УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД. : 

 

  1. Брой на паралелките в І клас  - 2
  2. Брой ученици в І клас  - 46 

прочети тук:  Заповед на Директора