FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в централизирано класиране за прием в първи клас

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Във връзка с поставен въпрос, Община Габрово дава следното пояснение:

Електронната система за прием в първи клас (https://priem.gabrovo.bg/), за първо класиране е отворена от 11,00 часа на 27 май 2021 година за регистриране, редактиране, отказване на заявления за прием до 23,59 часа на 31 май 2021 г.

Системата дава възможност да избирате до 8 желани училища, които имате възможност да подредите по Ваше желание, като по този ред се извършва и класирането. Ако детето не се класира по първо желание, то ще бъде класирано по второ или следващо желание.

В случай, че сте посочили само 1 желание (1 училище) и детето не бъде класирано, то ще може да кандидатства за прием в I клас на второ класиране само за училищата, в които са останали свободни места след първо класиране.  

 

Изтегли тук: ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в централизирано класиране за прием в първи клас